Çankırı Yatırımcısını Bekliyor

05.07.2017

Değerli Yatırımcımız,

IPARD II Programı II. Çağrı ilanı 12 Haziran 2017 tarihinde yayınlanmıştır. Söz konusu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında sadece “Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar” tedbiri kapsamında başvurular kabul edilecek olup, proje başvuruları 6 Eylül 2017’de başlayacak ve 28 Eylül 2017 tarihinde son bulacaktır. II. Çağrı ilanı çerçevesinde desteklenecek sektörler ve sektörlere ayrılmış bütçe aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

 

TEDBİR ADI

SEKTÖR KODU

SEKTÖR ADI

DESTEK ORANI

TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ (AVRO)

Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

(103)

103-1

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

%50

122.177.559,21

103-2

Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-3

Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-4

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-5

Meyve ve Sebze Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

 

 

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Et, Süt, Kanatlı eti ve su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlara üst limiti 3.000.000 Milyon Avro’yu geçmemek kaydıyla % 50 hibe imkanı sunmaktadır, bununla birlikte atık madde depolama ve atık yönetimi için ilave % 10 sağlanacaktır. Üstelik yatırımlar kapsamındaki uygun harcamalar da için KDV muafiyeti uygulanmaktadır.

Yukarıda aktarılan IPARD desteklerinin yanı sıra Çankırı yatırım teşvik sistemindeki konumu nedeniyle yatırımcılara ücretsiz yer tahsisi, istihdam ve sigorta prim destekleri, vergi indirimleri ve muafiyetleri gibi konularda oldukça önemli avantajlar sunmaktadır. Diğer haberler için tıklayınız.